Opt!ma ERP


Jesli prowadzisz małą lub średnią firmę oferta Comarchu Opt!ma ERP jest skierowana wlaśnie do Ciebie.

Pobierz darmowe demo i przekonaj się jak intuicyjnie  działa Optima.

A teraz do rzeczy, wielkie wiadomości w małym skrócie czyli Comarch Optima ERP w pigułce.

Optima ERP posiada wiele modułów, w których możesz dowolnie wybierać aby perfekcyjnie dopasować ją do profilu Twojej firmy.

  1. Handel z magazynem

–  Comarch ERP Optima Faktury – umożliwiają wystawianie faktur sprzedażowych, zakupowych, korekt , fiskalizację klientów fizycznych w złotówkach oraz walutach obcych, obsługę transakcji za pomocą gotówki, przelewu oraz kompensaty a także  innymi formami zdefiniowanymi przez użytkownika systemu.

Comarch ERP Optima Handel – umożliwia wystawiania faktur oraz wszelkich dokumentów magazynowych, tworzenie deklaracji Intrastat, współpracuje z KRD dzięki czemu łatwo zweryfikujesz wiarygodność kontrahentów, prowadzenie sprzedaży internetowej, jest kompatybilny z aplikacją Mobile sprzedaż, dzięki czemu będziesz miał nieprzerwany kontakt z przedstawicielami handlowymi, współpracuje z kasami fiskalnymi, czytnikami kodów, drukarkami a nawet drukarkami etykiet.
A to tylko kilka zalet…

Comarch ERP  Optima Handel Plus – predestynowany dla przedsiębiorców z rozbudowaną gospodarką magazynową, umożliwia dodatkowo na przyjęcie towarów poszczególnymi partiami, co za tym idzie wydawanie materiałów z różnych dostaw oraz wystawiania dokumentów księgowych (faktur, paragonów) na towary z róznych  magazynów

Comarch ERP Optima Detal – moduł przeznaczony do obsługi punktów sprzedaży  detalicznej, punktów gastronomicznych oraz firm handlowych, łatwy w obsłudze, responsywny design, współpraca z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych czyni z niego doskonałe narzędzie do pracy  w sklepach.

Comarch Mobile Inwentaryzacja –  moduł  został  stworzony z myślą o wsparciu procesu inwentaryzacji,  jak w magiczny sposób zmienić telefon w czytnik kodów czy kolektor danych, wystarczy tylko posiadać telefon z aparatem. Dzięki temu modułowi możesz: tworzyć wiele arkuszy inwentaryzacyjnych, dodawać, edytować lub usuwać towary  towary manualnie, inwentaryzować towary z importowanego pliku, i eksportować dane do pliku.

Comarch Optima Kasa Bank – to moduł który pokazuje rzeczywistą kondycję finansową firmy,  moduł umożliwia min; prowadzenie wielu  rachunków bankowych ,  również w obcych  walutach,  wystawianie kompensat,  elektroniczną wymianę dokumentów z bankiem,  wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald.

Kasa Bank Plus dodatkowo  pozwala na prowadzenie magazynu  walut, rozliczanie delegacji  zarówno krajowych jak i  zagranicznych, tworzenie listy uprawnień i  blokad dla użytkowników.

2. Księgowość obsługuje wszystkie formy księgowości a co najważniejsze, oprogramowanie jest regularnie aktualizowane zgodnie ze zmieniającymi  się przepisami, co  to znaczy  dla Ciebie?   prowadzisz księgowość bezpiecznie i odpowiedzialnie

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa–  dla użytkowników rozliczających  się przy pomocy  Księgi Przychodów i Rozchodów, moduł pozwala między innymi  na naliczanie zaliczek na podatek przychodowy, ewidencję wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych, rejestru VAT a także bardzo wygodne przesyłanie e-deklaracji.

– Comarch ERP   Optima Księga Handlowa –  to inaczej pełna księgowość czy księgowość kontowa, tutaj zalet jest  znacznie więcej, pozwolisz, że skupie się na najistotniejszych: obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych, tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego, scalenie plików JPK_VAT, tworzenie okresów obrachunkowych, stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont, prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji, sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7 , rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową, obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych, inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,

Księga Handlowa Plus pozwala dodatkowo : zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe, opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe, przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej, generowanie przeszacowania walut.

Comarch ERP  Optima Środki Trwałe– to nic innego  jak moduł, który ułatwi Ci zarządzania środkami trwałymi ale również wartościami niematerialnymi i prawnymi Możliwości tego modułu: rozliczanie środka trwałego będącego w budowie, automatyczne naliczanie amortyzacji, przypisanie osoby do  danego  środka trwałego oraz miejsca jego użytkowania,  księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych oraz innych dokumentów środków trwałych, a także np  wybranie metody amortyzacji.

3. Płace i Kadry
Dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania przygotowanym przez ekspertów Comarch moduł Płace i Kadry działa zawsze związku z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Comarch ERP Optima Kardy i Płace– to intiucyjne narzędzie, dynamnicznie dopasowujące się do zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Możlwiości tego modułu : ewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, tworzenie struktury podległościowej, rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków  i akordów, import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA), kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników, import elektronicznych zwolnień lekarskich, rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop, wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc), rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu, rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców, rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców, powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac, naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy, sporządzanie deklaracji PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0.

Coamrch ERP Optima Płace i Kadry Plus– posiada dodatkowe funkcje takie jak: opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie, ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych), możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych, rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych, możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia, funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.

Comarch ERP e-Pracownikjest aplikacją dostępną na zarówno na laptopie tablecie i telefonie, czyli możesz z niej korzystać dosłownie z każdego miejsca na Ziemi. Możliwości: zarządzanie, czasem pracy, urlopami, delegacjami ocenami okresowymi i szkoleniami. Jest kompatybilna z modułem Comarch ERP Optima Płace i Kadry a także ERP XL.

4. Rozwiązania dla Biur rachunkowych

IWD czyli Internetowa Wymiana Dokumentów– mechanizm zapewniający bezpieczną wymianę dokumentów między dwoma niezależnymi instalacjami Comarch ERP Optima. Np między klientami a biurem rachunkowym, jak również między firmami wpółpracującymi. Za pomocą IWD można przesyłać: dokumenty handlowe, dokumenty magazynowe, raporty kasowe, rozliczenia, listę pracowników, listę kontrahentów, listę banków i urzędów, formy płatności, definicje dokumentów. Dla użytkowników stworzono wirtualne skrzynki, zawierające informacje o dokumentach wysłanych, odebranych lub oczekujących na odebranie za pośrednictwem IWD. Dzięki ich zastosowaniu program sam pilnuje aby dane Klienta trafiały do właściwej bazy. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość seryjnego odbierania dokumentów z poziomu modułu Biuro Rachunkowe.

Comarch ERP Analizy BI dla biura rachunkowego– to narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Narzędzie dostępne jest w dwóch różnych wersjach: podstawowej skierowanej do firm, rozszerzonej, zawierającej funkcjonalności dedykowane specjalnie biurom rachunkowym.

iKsiegowosc24.pl

Serwis Ksiegowosc24.pl to usługa, która z jednej strony umożliwia szybkie i bezpłatne znalezienie profesjonalnego biura rachunkowego oferującego obsługę księgową i kadrowo-płacową, a także przesyłanie do niego dokumentów handlowych drogą elektroniczną. Z drugiej strony dla biur rachunkowych to miejsce, w którym w przejrzysty i prosty sposób mogą zaprezentować swoją ofertę. iKsięgowość24 zrzesza profesjonalne biura rachunkowe, korzystające z oprogramowania Comarch ERP Optima.

5. CRM  i serwis

Comarch ERP Optima CRM – to moduł w którym mozesz zapisywać jakie kroki zostaly podjęte w kontakcie z danym klientem. Umożliwia szybkie i łatwe filtrowanie oraz analizowanie danych, Comarch ERP Optima CRM obejmuje: rejestrację kontaktów z klientami , a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań, faktury cykliczne – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów , obsługę firmowej skrzynki pocztowej, ankiety, przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych.

Dodatkowo moduł Comarch ERP Optima CRM Plus zawiera mechanizm automatycznej windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiet.

– Moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów pozwala na gromadzenie i łatwe katalogowanie każdego rodzaju dokumentów firmowych (skany, zdjęcia, pliki Word, Excel i inne) oraz ich swobodne wyszukiwanie. Dodatkowo za pomocą tego modułu można zdefiniować i dostosować do własnych potrzeb proces obiegu dokumentów.

– Moduł Comarch ERP Optima Serwis dedykowany jest dla firm świadczących usługi, a także serwisujących sprzedawane towary. Moduł Comarch ERP Optima Serwis może współpracować z modułem Comarch ERP Optima Faktury oraz z modułem magazynowym Comarch ERP Optima Handel / Handel Plus. Pozwala na: tworzenie zleceń serwisowych i generowanie na ich podstawie dokumentów handlowo-magazynowych, tworzenia zleceń cyklicznych na podstawie wzorca – zlecenia mogą być generowane ręcznie lub automatycznie, możliwość planowania i dodawania czynności serwisowych w terminarzu.

 

6. Raportowanie i analizy
7. Rozwiązania Mobilne
8. Sprzedaż w internecie